Binyapi Holding Slovensko, a.s
Projektant

Služby

Ponúkame :

                         - Spracovanie rozpočtov stavby

                        - Oceňovanie podkladov k stavbe

                        - Tvorba Výkazu výmer k stavbe

 

Novinky :

Do rozpočtov Vám zakomponujeme aj Interiérové vybavenie. Požiadavky podľa Investorou a podobne